خانه / آموزش فن بیان / ۱۴گام موثر تا یک ارتباط موفق

۱۴گام موثر تا یک ارتباط موفق

شیوه های برقرار کردن ارتباط موفق و موثر

امروزه ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که ناگزیر از ارتباط و برخورد با دیگران هستیم آنچه مسلم است که هیچ کس قادر نیست بدون کمک و مساعدت و ارتباط با دیگران، نیازهای معمولی خود را برطرف سازد. حال سئوالی که اینجا مطرح می‌ شود این است که چگونه باید با دیگران ارتباط برقرار کنیم و جهت افزایش این ارتباط چه کارهایی باید انجام دهیم یا اینکه چه کارهایی نباید انجام دهیم.

در معاشرت باید با روی گشاده ونرمی ومهربانی با همه رفتار نمود وتند خویی با هرکس که باشد بد است. اگر خود را در سطح دیگران قرار دهیم واز زبان آن‌ها برای انتقال نقطه نظرهای خود استفاده کنیم، اغلب به نتیجه دلخواه می‌ رسیم وبا دیگران در سطح خود آن‌ها ظاهر شدن‌‌ همان برقراری ارتباط موثرمی باشد. بعضی‌ها گمان می‌کند که ارتباط فقط شامل حرف زدن، نوشتن ویا بحث کردن است، این‌ها از عناصر مهم ارتباطی هستند ولی در واقع ارتباط را رفتاری می‌گوییم که پیامی در خود دارد که توسط طرف مقابل ما درک می‌شود،  خواه شفاهی باشد یا غیر شفاهی، آگاهانه یا ناآگاهانه، عمدی و…. ولی اگر ادراک شود، جنبه پیام ارتباطی پیدا می کندوهمین عدم درک پیام رابطه رامختل ونارسا می سازد.

ارتباطات عامل و منشا بسیاری از شادی‌ها و غصه ‌ها و رنج‌ها زندگی است، زندگی شاد، زندگی سرشار از دوستی است. روشن است که با افراد متفاوت، رفتارهای متفاوتی خواهیم داشت تاکید بر خصوصیات مشترک ارتباط را موثر می‌کند، ما انسان‌ها با یکدیگر مشترکات فراوان داریم، با کمی تمرین می‌توان خود را همراه دیگران بیابیم و با آن‌ها دوست وهم رای شویم.

شیوه‌های افزایش ارتباط خود با دیگران

۱) صریح وصادق بودن: برای داشتن یک ارتباط موفق سعی کنیم در روابط خود با دیگران صریح وصادق باشیم، در گفته‌های خود صریح وصمیمی باشیم واز هر نوع ابهامی اجتناب کنیم، چون اگر منظور خود را با صراحت بیان نکنیم طرف مقابل ما به اشتباه می‌افتد وبه حدس وگمان متوسل می‌شود واز واقعیت دور می‌گردد.

۲) احساسات خود را بیان کردن: بااحساس خود روراست باشیم، سعی کنیم مشکلات زندگی واحساساتی که داریم، باهمسر وشریک وباطرف مقابل خوددر میان بگذاریم. حتی اگر گمان کنیم که باعث ناراحتی آن‌ها می‌شود اگر می‌خواهیم با طرف مقابل خود ارتباطی معقول ومنطقی بر پایه تفاهم داشته باشیم، بهترین روش روراست  بودن است واحساس خود را باوی در میان گذاشتن است. اگر مشکلی را حل نشده باقی بگذاریم ویا موضوعی را که گفتگو در باره آن الزامی است به میان نکشیم، مثل این است: که دمل چرکین ودردناکی را سرجایش گذاشته وبه حال خود ر‌ها کرده باشیم.

۳) زمینه مشترک ونکات مشابه را یافتندرجست‌و‌ جوی زمینه‌های مشترک باشیم، سعی کنیم در ارتباطمان بیشترین نکات مشترک ومشابه را بیابیم. اهداف ونیاز‌ها ونگرانی‌ها را از نظر او نگاه کنیم وبرای اینکه شرایط طرف مقابل را درک کنیم باید امور او را از دید ونظر او ببینیم وبا پرس وجو، از اموری که نگرانی او باعث شده، متوجه گردیم، همین نکات مشترک زمینه‌های مساعدی هستند که شالوده همدلی و وحدت و تفاهم را برروی آن می‌توان بنا کرد، عبارتی مثل: ( من و تو هر دو همین را می‌خواهیم ) را می‌توان بیان نمود.

۴) همدلی وهمدردی کردن: سعی کنیم با مخاطب احساس مشترک داشته باشیم. شادی وغم خود به حساب آوریم وموقعی که او احساس غم می‌کند ما نیز با او همدرد شویم وبالعکس سعی ما این باشد که ارتباط حسی با فرد ایجاد کنیم.

۵) شنونده خوبی بودن: شنوندهخوبی باشیم و گوش کردن را یاد بگیریم. گوش کردن به سخن وکلام دیگری موجب می‌شود تا او در ‌‌نهایت آرامش خیال، به طور واقع، منویات قلبی و احساسات خود را با ما در میان بگذارد و برایمان احترام قائل شود و آماده شنیدن نظرات ما شود.

14گام موثر تا یک ارتباط موفق

۶) سیستم روحی افراد را شناختن و  تقلید از آن‌ها: برای این کار باید به دقت به افراد چشم بدوزیم وبه سخنان آن‌ها به دقت گوش فرا دهیم وببینیم غالبا از چه نوع کلماتی استفاده می‌کنند آنگاه با استفاده از‌‌ همان نوع کلمات، تقلید از لحن صدا، حالات وحرکات چشم‌ها به گونه‌ای با آن‌ها نحوه فکر وعملکرد ذهنیشان مطابق باشد.

۷) شخصیت افراد در نظر گرفتن: باید ببینیم طرف مقابل ما چه شخصیتی دارد، برون گراست یا درون گرا،  برای صمیمیت با درون گرایان باید ببینیم چه ایده‌ها و ارزشهای برای آن‌ها اهمیت دارد و آنگاه بکوشیم تا با توجه به چارچوب های ذهنیشان با آن‌ها رفتار کنیم و صحبت کنیم و بالعکس، برای همدلی با برون گرایان به آن‌ها نشان دهیم که آنچه می‌گویند و عمل می‌کنند با اندیشه و رفتار مردم میتواند  هماهنگ باشد.

۸) تقویت نمودن عزت نفس: برای تقویت عزت نفس خودباید با تعمق در ژرفای وجود از دنیای پیچیده درون خود آگاه شویم، به کاستی‌هایمان پی ببریم، جهت گیری‌هایمان را در قبال رویدادهای مردم وشرایط گوناگون بشناسیم وبه فکر اصلاح باشیم وبا کمک حرمت نفس وارزشی که برای خودمان قائل هستیم حق انتخابمان چندبرابرمیشود  وارتباطمان با دیگران به نحو چشمگیری  بهبود می‌یابد.

۹) محترم شمردن احساس طرف مقابل: همواره رفتاری احترام آمیز داشته باشیم و احساس طرف مقابلمان را محترم بشماریم، کوچک کردن همدیگر، به خصوص در حضور دیگران درمناسبات و روابط ، اثر تخریبی دارد، رفتار توام باظرافت و ملایمت نه فقط شامل رفتار مودبانه می‌شود، بلکه صفا و صداقت واقعی و اعتمادکامل نیز در بردارد.

۱۰) سکوت نمودن: سکوت پیامی اعجاز گر در امر ارتباط است ویکی از جنبه‌های مهم ارتباط است ، مشروط بر اینکه حاوی پیامی باشد، سکوت می‌تواند در مناسبات انسان  عشق ورضایت وخشنودی وتفاهم دوگانه واحساس‌ها را منتقل سازد.

۱۱) عدم افراط در موعظه: منظورمان را به صورت سخنرانی ونصیحت خشک تو خالی بیان نکنیم. موعظه می‌ تواند جنبه افراطی ومخرب درروابط داشته باشدومابایدسعی کنیم حداعتدال رانگاه داریم وبرای سخنانمان ارزش قائل شویم وجایی که ازمانظرمی خواهند،  نظر بدهیم.

۱۲)موقعیت‌شناس بودن: یادبگیریم که چه وقت شوخی وچه وقت جدی باشیم، هیچگاه طرف مقابل رادست نیدازیم، از گفتن جملات و کلماتی که بار اخلاقی و فرهنگی مناسبی ندارند در بیان منظور خودداری کنیم شوخی کردن باید با توجه به موقعیت و زمان خاصی باشد.

۱۳) مخالفت نمودن به شیوه مناسب:(قدرت کلام را بالا ببرم نه صدایمان را ) یاد بگیریم که چگونه بدون بحث و جدلهای مخرب، مخالفت خود را نشان دهیم،جرو بحث‌ها غالبا» با بلند کردن صدا، داد و فریاد، خشم و غضب همراه است.  بحث وجدل‌ها تا حدود زیادی تحت تاثیر گرایشات وخلق و خوی افراد درگیر مباحثه قرار می‌گیرد.

بسیاری از افراد فاقد روحیه خود پسندانه افراطی هستند،به این علت با تسلطی که بر نفس خود دارند می‌توانند از درگیری و اهانت خود داری کنند. کسی که می‌خواهد شما را خشمگین کندتا از کوره در بروید بهترین راه مقابله با آن برگزیدن روشن سازنده به جای عکس العمل و روش مخرب و منفی است که او به آن توسل جسته است.

۱۴) یکی بودن قول و عمل: سعی کنیم قول و عملمان یکی باشد. هنگامی که خودمان برای گفته‌های خود ارزش قایل نیستیم، چه انتظاری می‌توان داشت که دیگران قول‌ها وسخنان ما را محترم بشمارند. هنگامی که ما قول می‌دهیم کاری را انجام دهیم سعی کنیم آن را به مرحله عمل برسانیم و اگر ناتوان در انجام آن هستیم هرگز خود مکلف به وعده‌ای که از عهده آن بر نمی‌آییم، نکنیم رو راست و صادقانه بگوییم نمی‌ توانیم. پس برای اینکه دیگران را به خوبی درک کنیم باید بتوانیم اطلاعات را به خوبی از آن‌ها کسب کنیم و این امر منوط به توانایی ما در( دقیق گوش کردن)، دقت نظر، همدلی، طرح سئوالات مفید و سودمند و احترام متقابل است. 

احترام با سیستم حسی فرد دیگر، مشاهده همه چیز از نگاه او و سر در آوردن از نیاز‌ها و علایقش به ما کمک می‌کند که اطلاعات را به نحوی دریافت کنیم که به سهولت قایل فهم وهضم باشد. دو عامل اساسی ارتباط،‌‌ همان( درک شدن ودرک کردن) است.

زندگی یک مسابقه صرف نیست، شما می‌توانید با اشخاص به گونه‌ای رفتار کنید که (هرکس )خود را  یک برنده در نظر بگیرد و احساس پیروزی کند.  شرایط پیروز شدن یکی و باختن دیگری هرگز به نفع کل نیست. همگام شدن نه تنها روی دیگران، بلکه روی ما هم  تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر جای می‌گذارد . وقتی با دیگران همگام می‌شویم در واقع به دورن آن‌ها می‌رویم و در ذهن آنها جا می‌گیریم ودر ارتباطمان باید سعیمان در افزایش این رفتارها باشد .

درباره‌ی مدیر سایت

سرکار خانم فرزانه سادات معصومیان از سال 1374 تا به امروز در شبکه های مختلفی از جمله رادیو جوان، ایران، پیام، فرهنگ، قرآن، سلامت، شبکه خبر، شبکه چهار، شبکه جام جم و دیگر برنامه های صداوسیما فعالیت داشته است. وی این سایت را با هدف انتقال تجربه خود در عرصه سخنرانی و گویندگی به علاقه مندان راه اندازی کرده است.

حتما ببینید

آموزش فن بیان در تهران

دوره های آموزش حضوری فن بیان و سخنوری استاد فرزانه معصومیان

دوره های آموزش حضوری فن بیان و سخنوری استاد فرزانه معصومیان   آیا در برقرای …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *